Wie is Henk Lucassen?

Ik ben Henk Lucassen, geboren 5 maart 1950 in Nijmegen. Sinds 1975 woon ik in Malden. Ik ben getrouwd en heb drie inmiddels volwassen kinderen. Wij hebben daarnaast ook twee pleegkinderen grootgebracht.

Na een baan bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) ben ik maatschappelijk werker en later afdelingshoofd geworden op de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heumen. Ik volgde een HBO-opleiding aan de Sociale Academie en later Hogere Managementopleiding aan de Hogeschool Tilburg en voltooide diverse coachingsopleidingen. Sinds de komst van het Loket Vraagwijzer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2007 bij mijn afdeling was ik tevens voorzitter van het Zorgnetwerk in Heumen en contactpersoon voor ondernemers.

Steeds de mens centraal stellen en op weg helpen naar onafhankelijkheid

Ik heb de afdeling Sociale Zaken – samen met het team – kunnen ontwikkelen tot een werkeenheid, waarbinnen het motto “de burger centraal” geen loos uitgangspunt was, maar dagelijks een leidend beginsel. Doel was steeds mensen helpen onafhankelijk te worden en te blijven. Dat deden we in een gedegen samenwerking met andere organisaties en professionals. Door al die contacten heb ik een breed netwerk opgebouwd.

Daarnaast heb ik diverse externe teams getraind, veel enkelingen en kleine organisaties begeleid. Complexe zorgvragen, crisis- en overlastsituaties, buurt- en relatiebemiddeling: het zat allemaal in mijn gemeentelijke taak. Daar ligt dan ook mijn ervaring en – bovendien – mijn passie…


Wat anderen zeggen over Henk Lucassen

Quirine Client

Henk is al vele jaren mijn vertrouwenspersoon en engelbewaarder.

Jacqueline Coenen Sociaal wijkconsulent, Oosterpoort

Ik ken Henk als een heel betrokken persoon, heel toegankelijk voor mensen. Hierdoor maakt hij makkelijk contact en weet de goede mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

Leo Eijkhout Oud-directeur, MariënburgGroep

Henk ken ik als het sociale geweten van de gemeente. Altijd actief om mensen uit de problemen of uit de mentale put te helpen…