Mediaton

Mediation is bedoeld om tussen partijen die een conflict hebben weer een gesprek op gang te brengen. Doel is om een oplossing te vinden die door beide partijen wordt onderschreven en doorgaan mogelijk maakt, liefst nog beter dan vóór het conflict. Ik kan als mediator zo’n proces begeleiden. Na een kostenloos en vrijblijvend gesprek bepaalt u of u mijn hulp inroept.

In mijn 40-jarige loopbaan heb ik te maken gehad met uiteenlopende geschillen als complexe echtscheidingen, psychiatrische problemen, huiselijk geweld en overlast tussen buren. Daarbij was ik betrokken als voorzitter van het Zorgnetwerk waarin hulpverleners samenwerkten. Daardoor kan ik nu nog steeds mijn contacten met de woningbouwvereniging, de wijkagent, maatschappelijk werk, ouderen adviseurs en zorginstanties benutten.

Bemiddeling en begeleiding door een onafhankelijk deskundige voorkomt veel ellende en complicaties

Als mediator kan ik helpen voorkomen dat problemen voor de rechter of bij de politie of de gemeente moeten worden uitgevochten. Het voorkomt ook advocaatskosten.

In buurtconflicten leidt mediation er bijvoorbeeld vaak toe dat men elkaar kan laten en weer ‘door één straat’ kan. En in relaties kan scheiding van hoofd- en bijzaken veel onnodige ellende voorkomen.


Wat anderen zeggen over Henk Lucassen

Quirine Client

Henk is al vele jaren mijn vertrouwenspersoon en engelbewaarder.

Dirk Zoon cliënt

Henk heeft een unieke, constructieve vertrouwensband weten op te bouwen met mijn vader. Een vertrouwensband die inmiddels al 35 jaar bestaat. Dit is erg rustgevend voor mijn vader en daardoor ook voor mij en mijn broer.

Jacqueline Coenen Sociaal wijkconsulent, Oosterpoort

Ik ken Henk als een heel betrokken persoon, heel toegankelijk voor mensen. Hierdoor maakt hij makkelijk contact en weet de goede mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.